טייטש יהואש תהלים פרק יא

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

תהלים פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ       (אנדערע ווערסיעס פון תהלים יא)


א פֿאַר דעם געזאַנגמײַסטער, פֿון דָוִדן. אין גאָט טו איך מיך שיצן; װי קענט איר זאָגן צו מײַן זעל: „אַנטלױף! צו אײַער באַרג, איר פֿױגלען”?
ב װאָרום זע, די רשָעים שפּאַנען דעם בױגן, זײ האָבן אָנגעשטעלט זײער פֿײַל אױפֿן שטריקל, צו שיסן אין דער פֿינצטער די רעכטפֿאַרטיקע הערצער
ג אַז די גרונטזײַלן װערן צעשטערט, דער צדיק װאָס האָט אױפֿגעטאָן?
ד גאָט איז אין זײַן הײליקן טעמפּל, גאָט – זײַן טראָן איז אין הימל; זײַנע אױגן זעען, זײַנע ברעמען פּרוּװן די מענטשנקינדער.
ה גאָט פּרוּװט דעם צדיק און דעם רָשע, און דעם װאָס האָט ליב רױב, האָט פֿײַנט זײַן זעל.
ו ער װעט מאַכן רעגענען אױף די רשָעים קױלן, פֿײַער, און שװעבל; און אַ ברענעדיקער װינט איז זײער צוגעטײלטער כָּוס.
ז װאָרום גערעכט איז גאָט, גערעכטיקײט האָט ער ליב; די רעכטפֿאַרטיקע װעלן זען זײַן פּנים.

ביאורי פסוקים