טייטש יהואש תהלים פרק טו

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

תהלים פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ       (אנדערע ווערסיעס פון תהלים טו)


א א מזמור פון דודן.
גאָט, ווער קען וואוינען אין דיין געצעלט?
ווער קען רוען אויף דיין היילקן באַרג?
ב דער וואָס גייט ערלאַך און טוט גערעכטיקייט,
און רעדט אמת אין זיין האַרצן:
ג נישט געטראָגן קיין רכילות אויף זיין צונג,
נישט געטאָן זיין חבר קיין רעה,
און נישט פאַרליטן קיין שאַנד אויף זיין נאָנטן;
ד דער נבזה איז פאַראַכט אין זיינע אויגן,
און די גאָטספאָרטיקע גיט ער כּבוד;
ער האָט געשוואָרן זיך צום בּייזן און ענדערט נישט;
ה זיין געלט האָט ער נישט געגעבּן אויף צינזן,
און שוחד קעגן אַן אומשולדיקן נישט גענומען;
דער וואָס טוט דאָס וועט קיינמאָל נישט אומפאַלן.

ביאורי פסוקים