טייטש יהואש תהלים פרק ח

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

תהלים פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ       (אנדערע ווערסיעס פון תהלים ח)


א פֿאַר דעם געזאַנגמײַסטער, אױף גִתּית; אַ מזמור פֿון דָוִדן.
ב גאָט אונדזער האַר, װי פּראַכטיק איז דײַן נאָמען אױף דער גאַנצער ערד, אַז דער לױב פֿון דײַן גלאַנץ איז איבער די הימלען!
ג פֿון דעם מױל פֿון עופֿעלעך און זױגעדיקע האָסטו באַפֿעסטיקט דײַן מאַכט; פֿון װעגן דײַנע פֿײַנט –כּדי שטיל צו מאַכן דעם שׂונא און ראַכענעמער.
ד אַז איך זע די הימלען, דאָס װערק פֿון דײַנע פֿינגער, די לבֿנה און שטערן װאָס דו האָסט אױפֿגעשטעלט –
ה װאָס איז אַ מענטש, אַז דו זאָלסט אים געדענקען? און אַ מענטשנקינד, אַז דו זאָלסט אים דערמאָנען?
ו װאָרום האָסט אים געמאַכט שיר ניט מינער פֿון גאָט, און מיט כּבֿוד און שײנקײט באַקרײנסטו אים.
ז מאַכסט אים געװעלטיקן איבער די װערק פֿון דײַנע הענט, אַלצדינג האָסטו געלײגט אונטער זײַנע פֿיס;
ח שאָף און רינדער אַלע, און אַפֿילו חיות פֿון פֿעלד;
ט דעם פֿױגל פֿון הימל, און די פֿישן פֿון ים –װאָס נאָר עס ציט דורך די שטעגן פֿון ימען.
י גאָט אונדזער האַר, װי פּראַכטיק איז דײַן נאָמען אױף דער גאַנצער ערד!

ביאורי פסוקים