טייטש יהואש תהלים פרק ב

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

תהלים פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ       (אנדערע ווערסיעס פון תהלים ב)


א פאַרוואָס רודערן די פעלקער,
און די אומות טוען ברומען אומנישט?
ב די מלכים פון דער ערד שטעלן זיך אויף,
און די פירשטן עצהן זיך אין איינעם אויף גאָט און אויף זיין געזאלבּטן.
ג לאָמיר צערייסן זייערע בּינד,
און אַראָפוואַרפן פון אונדז זייערע שטריק.
ד דער וואָס זיצט אין הימל לאַכט,
גאָט טוט שפּעטן פון זיי.
ה דענסמאָל וועט ער רעדן צו זיי אין זיין כּעס,
און אין זיין גרימצאָרן וועט ער זיי דערשרעקן:
ו :דאָס האָב איך דאָך אויפגעשטעלט מיין מֶלֶך
אויף צִיוֹן מיין הייליקן באַרג.
ז לאָמיר דערציילן פון דער באַשערונג:
גאָט האָט מיר געזאָגט: מיין זון בּיסטו,
איך האָב היינט דיך געבּאָרן.
ח :בּעט בּיי מיר, און איך וועל געבּן פעלקער פאר דיין אַרבּ,
און פאַר דיין אייגנטום די עקן פון דער ערד.
ט :וועסטו זיי צעבּרעכן מיט אַן אייזערנער רוט,
ווי א טעפּערגעפעס זיי צעפּיצלען.
י און אצונד, איר מלכים, באַטראַכט,
לאָזט אייך לערנען, איר ריכטער פון דער ערד.
יא דינט גאָט מיט מוֹרא,
און שוידערט אין ציטערניש.
יב :אכפּערט מיט לויטערקייט, כדי ער זאָל נישט צערענען,
און איר וועט פאַרלירן דעם וועג,
אז זיין כּעס ווען זיך אָנצינדן באַלד;
וואויל איז צו אַלע וואָס שיצן זיך אין אים.

ביאורי פסוקים