פסח זמן חרותינו בריוו ח פון הלל צייטלין

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פסח זמן חרותינו - שער בלאט - - בצאת ישראל ממצרים - - ויהי החצי הלילה - - נאר נישט פארצווייפעלט - - היו נכונים - - חבלי משיח והגאולה - - פנו דרך למלך המשיח - - אל מלא רחמים - - פסח חמץ מצה - - מצה רוח הקדושה - - געזונט העגיענע ריינקייט - - בריוו פון הרב אברהם יצחק הכהן קוק - - בריוו פון הלל צייטלין - - עגל הזהב - אדער - עצמות יוסף - - די לאגע פון די דייטשע אידן


הקדמה צו הלל צייטלין בריוו - - בריוו א פון הלל צייטלין - - בריוו ב פון הלל צייטלין - - בריוו ג פון הלל צייטלין - - בריוו ד פון הלל צייטלין - - בריוו ה פון הלל צייטלין - - בריוו ו פון הלל צייטלין - - בריוו ז פון הלל צייטלין - - בריוו ח פון הלל צייטלין - - בריוו ט פון הלל צייטלין - - די גייסטיקע ירידה


בשלשת ימי הגבלה תרצ"ו (והיה כי תקראנה אותו וכו')

לידידי הרב ה' יהושע שפטמן!

חייב אני לך תשובות רבות, וצריך אני לדבר לך דברים הרבה, אבל מה נאמר ומה מדבר? יקצרו הגליונות... ואפשר טובה השתיקה בשעה נוראה זאת מכל הצדדים, צריך היו לעורר לתשובה גדולה לכל הצדדים, לרבות הצדיקים (עתיד מלכא דמשיחא לאתבא לצדיקיא בתשובה, אבל למי נאמר ולמי נדבר – שממה גדולה גם בחוץ וגם בפנים - בכל הלבבות, ד' ירחם, ואם הוא לא ירחם - איננו יודע כלל מאין יבוא עזרנו, לפנים היו אצלנו אנשים, שהיו יכולים לאמר – אם יגאלך טוב זה הקדוש ברוך הוא יגאל ואם לא וגאלתיך אנכי אבל מי עתה אצלנו גואלי הנפשות והגופים.

קראתי עתה בימים האחרונים שורה של מאמרים, שכתבתי בהזמן (די צייט) בסוף שנת 1905, ומשתומם אני לראות שאז לפני שלשים שנה כבר היו צריך לעשות המעשים, שאף עתה רק חושבים אנו לעשות ואיננו עושים, עם אומלל שבאומללים!

כתבת לי על יסוד חברה בלונדון לחג ארבעים שנות עבודתי - בודאי לא יצמח ולא יעלה מזה מאומה, איננו מן המשרתים וחונפים לקהל ולמפלגות – עובד אני עבודתי אם מפני הכרח נפשי ואם לשם שמים, ומה להם, להמונם ולי? חס ומרחם אני עליהם, אבל נשמתי מעולם אחר הוא לגמרי,

והנני שלך, הלל צייטלין.