פסח זמן חרותינו בריוו ז פון הלל צייטלין

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פסח זמן חרותינו - שער בלאט - - בצאת ישראל ממצרים - - ויהי החצי הלילה - - נאר נישט פארצווייפעלט - - היו נכונים - - חבלי משיח והגאולה - - פנו דרך למלך המשיח - - אל מלא רחמים - - פסח חמץ מצה - - מצה רוח הקדושה - - געזונט העגיענע ריינקייט - - בריוו פון הרב אברהם יצחק הכהן קוק - - בריוו פון הלל צייטלין - - עגל הזהב - אדער - עצמות יוסף - - די לאגע פון די דייטשע אידן


הקדמה צו הלל צייטלין בריוו - - בריוו א פון הלל צייטלין - - בריוו ב פון הלל צייטלין - - בריוו ג פון הלל צייטלין - - בריוו ד פון הלל צייטלין - - בריוו ה פון הלל צייטלין - - בריוו ו פון הלל צייטלין - - בריוו ז פון הלל צייטלין - - בריוו ח פון הלל צייטלין - - בריוו ט פון הלל צייטלין - - די גייסטיקע ירידה


י"א אלול, תרצ"ז.

לידידי הרב היקר וכו' מוה"ר יהושע שפעטמאן!

בתשובה על מכתבך הארוך האחרון הנני להודיעך את חות-דעתי בדבר הצעה של סמואל. (הוצעת הערברט סמואל על דבר עניין ארץ ישראל שגרם מחאה גדולה בישראל (י.ה.ש.) חלילה לנו להחזיק במעוז הצעה כזו, שאינה אלא אריכות הגלות, ואין בה אף שמץ מן השמץ של גאולה, קום קרא את מאמרי צו זאלן מיד אומבייטן דעם אונזער יעצטיקן גלות אויף א נייעם גלות ישמעאל שאדפיס ביום ו' עש"ק הבא, בהמאמענט, אתה מלא יאוש – וצדקת, אבל הכי בשביל זה נלך ונשים צוארנו בעולה של גלות חדשה הקשה הרבה מזו של גלות עתה?

ודוקא בדבר ייסוד המדינה החדשה איננו פסמיסטי, כמוכם כלכם מאמין אני באמונה שלמה כי מעשים כאלה נעשים בהשגחה מיוחדת על עם ישראל, ואם אך ילך ישראל בדרכי ד' ויבטח בד' ויעשה את כל המעשה אשר נטל עליו לעשות - יצליח ויעשה פרי למעלה ולמטה, וכל אויביו יראו ויבשו, ואם תמצא לומר: והצהרת-בלפור וכל זה הרעש בשנות עשרים? וכל אלה הפוגרומים והצרות והמציקות והנגישות?-הכל בשביל שאנחנו כלנו לא נגשנו לענין ארץ ישראל בכל האמונה והחום שבלב באחדות הדרושה ובהסכמה ובהחלטה גמורה לפעול ולעבוד-ולהגאל.

הצהרת בלפור נשארה עד עתה רך פסת-ניר, ובכל אופן לא הביאה את הגאולה הדרושה, לא בשביל שלא היתה אותה-גאולה מן השמים, כי אם שלא היה עוד בישראל אותו החפץ להגאל, ואותה האמונה בגאולה. אין גואלים עם שאיננו חפץ להגאל, הכל רק לפי ההכנה אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט, אמת שלפעמים באה אתערותא דלעילא גם בלי אתערותא דלתתא, אבל אי אפשר לאתערותא דלעילא בשעה שמלמטה אינם חפצים בה כלל, וגם עתה מפחד אני מזה אלו עליתם כולכם בימי עזרא הייתם כחומה שאין הרקב שולט בו וכו' וד"ל, שלך באהבה, הלל צייטלין.

אבקש ממך לבל תדפיס את מכתבי וכו' וכו' עוד לא הגיע הזמן לזה, כמו כן אבקש ממך לבל תדפוס בהצייט את מכתבי אליך כי לא מה שכתובים ליחידים טוב להמון והדבר פשוט. הנ"ל.