פסח זמן חרותינו בריוו ה פון הלל צייטלין

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פסח זמן חרותינו - שער בלאט - - בצאת ישראל ממצרים - - ויהי החצי הלילה - - נאר נישט פארצווייפעלט - - היו נכונים - - חבלי משיח והגאולה - - פנו דרך למלך המשיח - - אל מלא רחמים - - פסח חמץ מצה - - מצה רוח הקדושה - - געזונט העגיענע ריינקייט - - בריוו פון הרב אברהם יצחק הכהן קוק - - בריוו פון הלל צייטלין - - עגל הזהב - אדער - עצמות יוסף - - די לאגע פון די דייטשע אידן


הקדמה צו הלל צייטלין בריוו - - בריוו א פון הלל צייטלין - - בריוו ב פון הלל צייטלין - - בריוו ג פון הלל צייטלין - - בריוו ד פון הלל צייטלין - - בריוו ה פון הלל צייטלין - - בריוו ו פון הלל צייטלין - - בריוו ז פון הלל צייטלין - - בריוו ח פון הלל צייטלין - - בריוו ט פון הלל צייטלין - - די גייסטיקע ירידה


5 מאי, 1937

לידידי הרב שפעטמאן,

ווי פאלט אייך איין, אז איך בין אויף אייך ברוגז וואס האב איך דען צו אייך? און וויפיל פריינט האב איך דען ווי איר? און דאס וואס איר פרעגט, פארוואס שרייב איך ניט? קענט איר מיך דען פון היינט? איך בין דאך – און דערצו נאך זער שוואך, און דערצו נאך א אינערלעך דערשלאגענער מענטש, וואס זעט, אז אלע זיינע חלומות און האפענונגען גייען צו תהום תהומותים, און נאכן גאנצן פאלק ישראל וואלט מען געדארפט צו זאגען קדיש, נאר אזא קדיש וואס זאל אלע עולמות אויפציטערן מיטן כסא הכבוד (און ווער קען אזא קדיש זאגן?) הכלל ברידער עס איז מיר שלעכט, און מכח מיינע פלענער – אן אנדערש מאל.

אייער באמת, הלל צייטלין