אגרות הקודש חלק ב תשה-תשח רצט

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מפתחות אגרות הקודש - - אגרות הקודש, די אגרות אויף יידיש: - - קעג - - קעד - - קפט - - קצח - - רב - - ריא - - רטז - - רלז - - רמה - - רמח - - רמט - - רנ - - רנא - - רנח - - רסג - - רעא - - רפ - - רפא - - רצט - - שה - - שכב - - שלב - - שמד - - שנו - - שעח - - שעט - - שפב - - שצא - - שצד - - תב


ב"ה, עריוהכ"פ, תש"ח
ברוקלין
כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרה"ח מהורב"צ שי'

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי וכבקשתו נשלחה לו חבילת ספרים על כתובת הרב בנימינסאן שי'. את האסורים הזכרתי היום. בער"ה נותנים כאן מדי שנה בשנה פדיון כללי בעד אנ"ש והתמימים הנמצאים מעבר לים וכו'.

ולסיים מענינא דיומא: אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א היום בוקר כשנכנס אליו השו"ב עם מצות כיסוי הדם: דער טאטע האט געזאגט (כנראה בעת כיסוי הדס דעיוהכ"פ): די עבודה פון עריהכ"פ, אויב מען דארף אנרירן גבורות דארף מען עם צודעקן מיט חסד. צודעקן מיט עפר תיחוח ביטול, און מען דערהערט דעם כי ביום הזה יכפר.

בברכת התימה וגמח"ט

הרב מנחם שניאורסאהן
יושב ראש ועד הפועל