פּראָלאָג

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פּראָלאָג - - דער גבול - - פון ליפ צו ליפ - - שוין ווידער ניחא - - שכל במקום גאט - - פארלארענע מתנות - - גאט-זוכעניש - - א לעבענס – שיפל - - וויל און מוז - - און איך אליין - - דאס מעכטיגסטע - - ביי טויער פון לעבן - - די נייע געטער - - שיקזאל
צוריק צו יהואש לידער און פּראזע


פּראָלאָג

ס'לעבן באשטייט נאר פון ליבע און גלויבן;

דער וועלכער האט זיין אמונה

אדער זיין ליבע באגראבן –

גייט אויף דער וועלט וו א בר-מינן אום נאר...


ס'ארבעטן פלייסיק די חושים ווי תמיד,

טעטיק רירן זיך די גלידער –

טויט אבער די נשמה,

און די ספורזשינעס פון הארצן – געגראבן...


ס'מינטערט נאך אפשר דער כח הדמיון,

ס'קיצעלט פילייכט דער זכרון;

פון די פארלאשענע קוילן

פלאקערן פונקען ארויס אויף א רגע –


ס'איז אבער נאר ווי די גוסס-באוועגונג,

פון א צעבראכענעם זייגער,

וועלכע פון טרייסלען צורירט זיך –

דרייט זיך א וויילע און שטעלט זיך אפ ווידער...