שיקזאל

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פּראָלאָג - - דער גבול - - פון ליפ צו ליפ - - שוין ווידער ניחא - - שכל במקום גאט - - פארלארענע מתנות - - גאט-זוכעניש - - א לעבענס – שיפל - - וויל און מוז - - און איך אליין - - דאס מעכטיגסטע - - ביי טויער פון לעבן - - די נייע געטער - - שיקזאל
צוריק צו יהואש לידער און פּראזע


שיקזאל (יאר: 1909)


אליין אויף ווייטע ימים,

א וואנדער-פויגל פליט,

און דורך דעם אויר-מדבר,

צום ווייטן אינזל ציט...


וואס ווייס דעם וואנדער-פויגל,

ווען ער אין וואלקען שוועבט,

פון ביסל זאמד וואס האט זיך,

אין פיסל אים פארקלעפט?...


אין ברוינעם זאמד פארבארגן,

א קערן איז פאראן,

און שמוגלט זיך אריבער

דעם ברייטן אקעאן...


דורך ווינט און שטורעם פלאטערט

דער קליינער פּיאנער;

דעם קערנ'ס גורל וואקעלט

אין רוים זיך הין און הער...


דער בראווער וואנדער-פויגל

געפינט זיין אינזל אויס,

דארט בויט ער אין פעלדז-שפאלט

זיין ארעם עלענד הויז,


און לעבט זיין איינזאם לעבן,

און אן א שפּור פארגייט,

דאך לויזגעברעקעלט האט זיך,

זיין אורח שטילערהייט...


און זויגט מיט הונגער-חשק,

די פרישע אינזל-ערד,

און פון קליינעם קערן,

א וואלד א גרויסער ווערט...