חומש בית יהודה אסתר י

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים - יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר - תהילים משלי איוב חמש מגילות דניאל עו"נ דה"י

שיר השירים פרק א ב ג ד ה ו ז ח - רות פרק א ב ג ד - איכה פרק א ב ג ד ה - קהלת פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב - אסתר פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י    

א. דער קעניג אחשורוש האט אויף דעם גאנצן פעסטן לאנד און די אינזלען, ארויפגעלייגט צינזן (פּאדאַטקעס).
ב. און די איבעריקע אחשורוש'ס מאכט, און זיין שטארקייט, און די גאנצע באשרייבונג פון מרדכי'ס גרויסקייט צו וועלכע דער קעניג האט אים דערהויבן, זיינען פארשריבן אין די כארנישע טעג-ביכער פון פרס און מדי.
ג. און נישט קוקנדיק וואס מרדכי איז געווארן וויצע-קעניג, און דער גרעסטער איבער אלע יידן, איז ער געווען פריינדלעך צו דעם גרויסן צאל פון זיינע פריינד, און האט אימער געזוכט גוטס צו טאן זיין פאלק, און האט פארארדענט אז אויך זיין פאלק'ס קינדער זאל זיין גוט. אדער נאך א פשט: ער האט זיינע קינדער אויך פאריאגט, אז זיי זאלן אויסמיידן קריג, און זאלן יעדערן ארענטלעך, פריינדלעך, באהאנדלן.

ביאורי פסוקים