קיצור שו"ע עברי טייטש סימן קיד

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מפתחות - סימן קיג כבוד אב ואם - סימן קיד כבוד רבו, תלמיד חכם, און א כהן - סימן קטו דיני חתן וכלה - סימן קטז מנהגי החופה - סימן קיז שבע ברכות - סימן קיח מילה - סימן קיט פדיון הבן


(גשריבן געווארן לויט א גערעדטן יידיש. גיב א קוק אין ייווא)

סימן קיד דינים פון כבוד רב, וזקן, וכהן, ותלמיד חכם, (פון מכבד זיין א רב, אן אלטער מאן, א תלמיד חכם, א כהן). אנטהאלט דריי סעיפים.

א. מען דארף א רבי מיין (= מער) מכבד זיין און מורא צו האבן, ווי פאר א פאטער.

ב. אן אלטער מאן, דארף מען כבוד אנטאן, דאס מען זאל זיך פאר אים אויפשטעלן. אויך פאר א תלמיד חכם, אפילו ער איז א יונגערמאן, מוז מען זיך אוך פאר אים אויפשטעלן, און ערלעך האלטן.

ג. דעם כהן מוז מען כבוד צו טיילן, דאס ביי יעדער זאך, איז ער דער ערשטער צו דער מצוה. נאר אז עס איז א תלמיד חכם וואס קען בעסער לערנען פון דעם כהן, איז דער ת"ח חשובער.