לדלג לתוכן

װאַרנעטשקעס

פֿון װיקיביבליאָטעק

פון חנה בת דוד וואודל פּויזן (17.12.1921 – 6.4.1992)


װאַרניטשקעס

אױ גװאַלד, װוּ נעמט מען? װוּ נעמט מען? װוּ קריגט מען
מעל צו מאכן פון אים די װאַרנעטשקעס?
אָן פֿעפֿער און דאָס זאַלץ,
אָן מעל און אָן שמאַלץ,
מעל צו מאכן פון אים די װאַרנעטשקעס?

אױ גװאַלד, װוּ נעמט מען? װוּ נעמט מען? װוּ קריגט מען
אַ לאָקשנברעט צו קנײטן די װאַרנעטשקעס?
אָן פֿעפֿער און דאָס זאַלץ,
אָן מעל און אָן שמאַלץ,
אַ לאָקשנברױט צו קנײטן די װאַרנעטשקעס?

אױ גװאַלד, װוּ נעמט מען? װוּ נעמט מען? װוּ קריגט מען
אַ קאַטשאַלקע צו קאַטשן די װאַרנעטשקעס?
אָן פֿעפֿער און דאָס זאַלץ,
אָן מעל און אָן שמאַלץ,
אַ קאַטשאַלקע צו קאַטשן די װאַרנעטשקעס?

אױ גװאַלד, װוּ נעמט מען? װוּ נעמט מען? װוּ קריגט מען
אַ לאָקשנטאָפּ צו קאָכן די װאַרנעטשקעס?
אָן פֿעפֿער און דאָס זאַלץ,
אָן מעל און אָן שמאַלץ,
אַ לאָקשנטאָפּ צו קאָכן די װאַרנעטשקעס?

אױ גװאַלד, װוּ נעמט מען? װוּ נעמט מען? װוּ קריגט מען
אַ בחור אױף צו עסן די װאַרנעטשקעס?
אָן פֿעפֿער און דאָס זאַלץ,
אָן מעל און אָן שמאַלץ,
אַ בחור אױף צו עסן די װאַרנעטשקעס?

כופתאות (ווארנעטשקעס)

אוי, איפה לקחת? איפה לקחת? איפה למצוא
קמח, כדי לעשות ממנו כופתאות?
בלי פלפל ובלי מלח,
בלי קמח ובלי שומן.
קמח, כדי לעשות כופתאות.

אוי, איפה לקחת? איפה לקחת? איפה למצוא
קרש ללוש עליו את הכופתאות?
בלי פלפל ובלי מלח,
בלי קמח ובלי שומן.
קרש כדי ללוש עליו את הכופתאות.

אוי, איפה לקחת? איפה לקחת? איפה למצוא
מערוך לגלגל בו את הכופתאות?
בלי פלפל ובלי מלח,
בלי קמח ובלי שומן.
מערוך לגלגל את הכופתאות.

אוי, איפה לקחת? איפה לקחת? איפה למצוא
סיר לבשל בו את הכופתאות?
בלי פלפל ובלי מלח,
בלי קמח ובלי שומן.
סיר לבשל את הכופתאות.

אוי, איפה לחקת? איפה לקחת? איפה למצוא
בחור, שיאכל את הכופתאות?
בלי פלפל ובלי מלח,
בלי קמח ובלי שומן.
בחור שיאכל את הכופתאות.

מקורות[רעדאַקטירן]

תפוז וועבסייט