תהלים קיט אין א טאבלעט

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

צוריק צו טייטש יהואש תהלים פרק קיט


אות א ווויל צו די וואס זייער וועג איז ערלאך, וואס גייען אין דער תורה פון גאט. וויל צו די וואם היטן זיינע אנזאגן, וואס זוכן אים מיטן גאנצן הארצן, און זיי טוען ניט קיין אומרעכט, זיי גייען אין זיינע וועגן. האסט געבאטן דיינע באפעלן, זיי אפּצוהיטן זייער. הלוואי זאלן פעסט זיין מיינע וועגן צו היטן דיינע געזעצן. דענסמאל וועל איך זיך ניט שעמען, ווען איך קוק אויף אלע דיינע געבאט. איך וועל דיך לויבן מיט רעכטפארטיקייט פון הארצן, ווען איך לערן דיינע גערעכטע משפטים. דיינע געזעצן וועל איך היטן; זאלסט מיך ניט פארלאזן ביז גאר.
אות ב מיט וואס קען א יוננער מענטש האלטן ריין זיין וועג. צו זיין אפּגעהיט לויט דיין ווארט? מיט מיין גאנצן הארצן האב איך דיך געזוכט; לאז מיך ניט אוועקבלאנדזשען פון דיינע געבאט. אין מיין הארצן האב איך באהאלטן דיין ווארט, כדי איך זאל ניט זינדיקן צו דיר. געלויבט ביסטו, גאט; לערן מיך דיינע געזעצן. מיט מיינע ליפּן האב איך דערציילט אלע משפטים פון דיין מויל. מיט דעם ווענ פון דיינע אנזאגן האב איך מיך נעפרייט ווי מיט אלע עשירות. איך טראכט אָן דיינע באפעלן, און איך קוק אויף דיינע וועגן. מיט דיינע געזעצן קוויק איך מיך, איך פארגעס ניט דיין ווארט.
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא
תא תא תא תא תא תא תא תא