נאטשאלניק פון ען קאוועדע

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


געזונגען דורך יום טוב עהרליך
טעיפ שלא עשנו גוי


נאטשאלניק פון ען קאוועדע

אין שטאָט סאַמאַרקאַנד,
אונטער דער איַיזער וואַנט.
פסח איז באַלד דאָ,
און קיַין מצה איז אַלץ ניטאָ.
פון מאָסקווע שנעל,
געקומען איז אַ בעפעל.
דערשטיקן דעם גלויבן,
און נישט ערלויבן,
קיַין מצה קיַין וייץ אָדער מעל.

אָבער דער ייד,
קיין מאָל פעלירט ער זיך ניט.
אונטערן שטאָט,
אַ ווינקל געטראָפן מען האָט.
א בעקער איז געמאַכט,
עס אַרבעט ביַי טאָג און ביַי נאַכט.
ארום שטייען אידן,
זיי קוקן און היטן,
עס זאל נישט דערגיין צו דער מאַכט.