מעשה יא מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו חלק ג

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מפתחות ספורי מעשיות - מעשה יא מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו חלק א - מעשה יא מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו חלק ב - מעשה יא מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו חלק ג - מעשה יא מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו חלק ד - מעשה יא מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו חלק ה


מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו

דֶערְוַוייל הָאט עֶר בַּאגֶעגִינְט אֵיין מֶענְשְׁן. הָאט עֶר זִיךְ אִין דֶער תְּחִילָה דֶערְשְׁרָאקִין נָאר פוּן דֶעסְט וֶועגִין פָארְט. הָאט עֶר אַבִּיסְל הַנָאָה גִיהַאט. וַוייל עֶר הָאט דָא גִיפוּנֶען אֵיין מֶענְשְׁן. הָאט אִים גִיפְרֶעגְט דֶער מֶענְשׁ. וִוי קוּמְסְטוּ אַהֶער. הָאט עֶר צוּרִיק גִיפְרֶעגְט יֶענֶעם מֶענְשְׁן. וִוי קוּמְסְטוּ אַהֶער הָאט אִים יֶענֶער מֶענְשׁ גִיעֶנְפֶערְט אִיךְ (מִיט אַ לָשׁוֹן וִוי אֵיינֶער פַארְוִוינְדֶערְט זִיךְ) מַיינֶע עֶלְטֶערִין. אוּן מַיינֶע עֶלְטֶערִינְס עֶלְטֶערִין. זֶענֶען דָא מְגוּדָל גִיוָוארִין. אָבֶּער דוּ. וִוי קוּמְסְטוּ אַהֶער. וָוארִין אַהֶער קוּמְט גָאר קֵיין מֶענְשׁ נִיט פוּן דֶעם יִשׁוּב. הָאט עֶר זִיךְ זֵייעֶר דֶערְשְׁרָאקִין. וָוארִין עֶר הָאט פַארְשְׁטַאנֶען. אַז דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְטְשׁ נִיט. וָוארִין עֶר זָאגְט אַז זַיינֶע עֶלְטֶערִין זֶענֶען דָא מְגוּדָל גִיוָוארִין. אוּן קֵיין מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם יִשׁוּב קוּמְט גָאר אַהֶער נִיט. הָאט עֶר פַארְשְׁטַאנֶען אַז דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְשׁ נִיט. נָאר פוּן דֶעסְט וֶועגִין הָאט עֶר אִים גָאר נִיט גִיטָאן אוּן עֶר הָאט אִים מְקַרֵב גִיוֶוען (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד הָאט קֵיין שׁוּם שְׁלֶעכְץ נִיט גִיטָאן. דֶעם בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז נָאךְ גִיגַאנְגֶען נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת) אוּן דֶער מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד הָאט צוּ אִים גִיזָאגְט. וָואס טוּסְטוּ דָא הָאט עֶר אִים גִיעֶנְטְפֶערְט. עֶר יָאגְט נָאךְ דִי בְּהֵמוֹת. הָאט זִיךְ דֶער מֶענְשׁ צוּ אִים אָנְגִירוּפְן הֶער שׁוֹין אוֹיף נָאךְ יָאגִין דַיינֶע עֲווֹנוֹת. וָוארְן דָאס אִיז גָאר קֵיין בְּהֵמוֹת נִיט. נָאר דַיינֶע עֲווֹנוֹת פִירִין עֶס דִיךְ אַזוֹי אַרוּם. גִינוּג שׁוֹין. דוּ הָאסְט שׁוֹין אָפּ גִינוּמֶען דָאס דַיינִיקֶע (כְּלוֹמֶר דַיין שְׁטְרָאף הָאסְטוּ שׁוֹין אָפּ גִינוּמֶען) הַיינְט הֶער שׁוֹין אוֹיף זֵי נָאךְ צוּ יָאגִין. קוּם מִיט מִיר. וֶועסְטוּ קוּמֶען צוּ דַיין זַאךְ. אִיז עֶר מִיט אִים גִיגַאנְגֶען. אוּן עֶר הָאט מוֹרָא גִיהַאט. מִיט אִים צוּ רֵיידִין אוּן צוּ פְרֶעגִין אִים עֶפֶּעס וָוארִין אַזוֹי אַ מֶענְשׁ. טָאמֶער עֶפְנְט עֶר אוֹיף דָאס מוֹיל אוּן וֶועט אִים אַיינְשְׁלִינְגֶען. אִיז עֶר אִים נָאךְ גִיגַאנְגֶען.

דֶערְוַוייל הָאט עֶר בַּאגֶעגִינְט זַיין חַבֶר. וָואס עֶר הָאט נָאךְ גִיָאגְט דָאס פֶערְד. אוּן תֵּיכֶּף וִוי עֶר הָאט אִים דֶערְזֶעהְן. הָאט עֶר אִים תֵּיכֶּף אֵיין וִוינְק גִיטָאן. אַז דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְטְשׁ נִיט אוּן זָאלְסְט מִיט אִים גָאר נִיט הַאנְדְלֶען. וָוארִין דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְטְשׁ נִיט. אוּן אִיז תֵּיכֶּף גִיגַאנְגֶען. אוּן הָאט אִים דָאס אַיין גִירוֹימְט אִין אוֹיעֶר אַרַיין. אַז דָאס אִיז גָאר קֵיין מֶענְשׁ נִיט וְכוּ' (כַּנַּ"ל) דֶערְוַוייל הָאט יֶענֶער אַ קוּק גִיטָאן (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד) הָאט עֶר גִיזֶעהְן. עֶר הָאט אֵיין זַאק מִיט בְּרוֹיט אוֹיף דִי פְּלֵייצֶעס. הָאט עֶר אִים אָנְגִיהוֹיבְּן צוּ בֶּעטִין. בְּרוּדֶער. סֶע אִיז שׁוֹין כַּמָה טֶעג אַז אִיךְ הָאבּ נִיט גִיגֶעסִין. גִיבּ מִיר בְּרוֹיט. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. דָא אִין דֶער מִדְבָּר הֶעלְפְט קֵיין שׁוּם זַאךְ נִיט. וָוארִין מַיין לֶעבִּין אִיז בִּילְכִיר. אִיךְ בַּאדַארְף דָאס בְּרוֹיט פוּן מַיינֶעט וֶועגִין. הָאט עֶר אִים אָנְגִיהוֹיבִּין צוּ בֶּעטִין. אוּן עֶר הָאט אִים זֵייעֶר גִיבֶּעטִין. אִיךְ וֶועל דִיר גֶעבִּין וָואס אִיךְ וֶועל דִיר גֶעבְּן (נָאר אִין דֶער מִדְבָּר הֶעלְפְט בְּוַודְאַי קֵיין שׁוּם גָאבּ נִיט פַאר בְּרוֹיט) הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. וָואס קָאנְסְטוּ מִיר גֶעבִּין פַאר בְּרוֹיט אִין דֶער מִדְבָּר. הָאט עֶר אִים גִיזָאגְט (דְהַיינוּ דֶער מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד וָואס עֶר הָאט עֶס גִיבֶּעטִין דָאס בְּרוֹיט הָאט גִיזָאגְט צוּ דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דִי בְּהֵמוֹת וָואס עֶר אִיז גִיוֶוען דֶער אֱמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ) אִיךְ גִיבּ מִיךְ אִין גַאנְצִין אַוֶועק. אִיךְ פַארְקוֹיף מִיךְ צוּ דִיר פַאר אַ קְנֶעכְט פַאר דֶעם בְּרוֹיט. הָאט עֶר זִיךְ מְיַישֵׁב גִיוֶוען. (דְהַיינוּ דֶער מֶענְטְשׁ פוּן דִי בְּהֵמוֹת הַנַּ"ל) קוֹיפִין אַ מֶענְטְשְׁן אִיז כִּדְאַי אִים צוּ גֶעבִּין בְּרוֹיט. הָאט עֶר אִים גִיקוֹיפְט פַאר אֵיין אֵייבִּיגִין קְנֶעכְט. אוּן עֶר הָאט אִים גִישְׁוואוֹירִין מִיט שְׁבוּעוֹת. אַז עֶר זָאל אִים זַיין אֵיין אֵייבִּיגֶער קְנֶעכְט אַפִילוּ אַז זֵיי וֶועלִין קוּמֶען אִין יִישׁוּב אַרַיין. אוּן עֶר זָאל אִים גֶעבִּין בְּרוֹיט. דְהַיינוּ זֵיי זָאלִין בֵּיידֶע עֶסִין פוּן דֶעם זַאק בְּרוֹיט בִּיז סֶע וֶועט אוֹיס גֵיין.

אוּן זֵיי בֵּיידֶע זֶענֶען גִיגַאנְגֶען אִין אֵיינֶעם אוּן זֶענֶען נָאךְ גִיגַאנְגֶען דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד. אוּן דֶער קְנֶעכְט אִיז אִים נָאךְ גִיגַאנְגֶען (דְהַיינוּ דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד וָואס עֶר הָאט זִיךְ פַארְקוֹיפְט פַאר אַ קְנֶעכְט. אִיז נָאךְ גִיגַאנְגֶען נָאךְ דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דִי בְּהֵמוֹת וָוארִין עֶר אִיז שׁוֹין זַיין קְנֶעכְט גִיוֶוען. אוּן זֵיי בֵּיידֶע זֶענֶען נָאךְ גִיגַאנְגֶען דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד) אוּן דֶערְוַוייל אִיז שׁוֹין אִים אַבִּיסִיל גְרִינְגֶער גִיוָוארִין (מַחְמַת עֶר הָאט גִיהַאט שׁוֹין אַ קְנֶעכְט) אַז עֶר הָאט בַּאדַארְפְט אוֹיף הֵייבִּין עֶפֶּעס אַ זַאךְ אָדֶער עֶפֶּעס אַנְדֶערְשׁ טוּן. הָאט עֶר גִיהֵייסִין זַיין קְנֶעכְט אַז עֶר זָאל עֶס אִים אוֹיף הֵייבִּין אָדֶער עֶפֶּעס טוּן. אוּן זֵיי זֶענֶען אִין אֵיינֶעם נָאךְ גִיגַאנְגֶען דֶעם מֶענְטְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד זֶענֶען זֵיי גִיקוּמֶען צוּ אֵיין אָרְט. וָואס דָארְט אִיז גִיוֶוען נְחָשִׁים וְעַקְרָבִּים (דְהַיינוּ שְׁלֶענְג אוּן עֶקְדִישִׂין) הָאט עֶר זִיךְ זֵייעֶר אִיבֶּער גִישְׁרָאקִין. אוּן מַחְמַת פַּחַד הָאט עֶר גִיפְרֶעגְט דֶעם מֶענְטְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד וִוי אַזוֹי וֶועלִין מִיר דָא אַרִיבֶּער גֵיין הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. אֶלָא מַאי וִוי אַזוֹי וֶועסְטוּ אַרַיין אִין מַיין שְׁטוּבּ. אוּן הָאט אִים גְוִויזִין זַיין שְׁטוּב וִוי זִי שְׁטֵייט אִין דֶער לוּפְטִין. זֶענֶען זֵיי גִיגַאנְגֶען מִיט אִים (דְהַיינוּ מִיט דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד) אוּן עֶר הָאט זֵיי בְּשָׁלוֹם אִיבֶּער גְפִירְט. אוּן עֶר הָאט זֵיי אַרַיין גִיבְּרַאכְט אִין זַיין שְׁטוּבּ אַרַיין. אוּן הָאט זֵיי גִיגֶעבִּין עֶסִין אוּן טְרִינְקֶען. אוּן אִיז אַוֶועק גִיגַאנְגֶען.

אוּן דֶער (דְהַיינוּ דֶער אֱמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט דִי בְּהֵמוֹת גִיטְרִיבִּין) הָאט זִיךְ גִישַׁאפְט מִיט זַיין קְנֶעכְט. וָואס עֶר הָאט גִידַארְפְט. הָאט עֶס דֶעם קְנֶעכְט זֵייעֶר פַארְדְרָאסִין. וָואס עֶר הָאט זִיךְ פַארְקוֹיפְט פַאר אַ קְנֶעכְט פוּן אֵיין שָׁעָה וֶועגִין וָואס עֶר הָאט בַּאדַארְפְט בְּרוֹיט צוּ עֶסִין. וָוארִין הַיינְט הָאט עֶר זִיךְ שׁוֹין וָואס צוּ עֶסִין. אוּן נָאר פוּן אֵיין שָׁעָה וֶועגִין זָאל עֶר זַיין אֵיין אֵייבִּיגֶער קְנֶעכְט. אוּן עֶר הָאט אַ גְרוֹיסְן זִיפְץ גִיטָאן. צוּ וָואס אִיךְ בִּין גִיקוּמֶען. אַז אִיךְ זָאל זַיין אֵיין קְנֶעכְט. הָאט עֶר אִים גִיפְרֶעגְט (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז זַיין הַאר גִיוֶוען הָאט אִים גִיפְרֶעגְט) וָואס פַאר אַ גְדוּלָה הָאסְטוּ עֶס גִיהַאט. אַז דוּ זִיפְצְט. וָואס דוּ בִּיסְט דֶערְצוּ גִיקוּמֶען. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט אוּן הָאט אִים דֶערְצֵיילְט. בַּאֲשֶׁר עֶר אִיז גִיוֶוען אֵיין מֶלֶךְ. הָאט מֶען אוֹיף אִים גִיזָאגְט. אַז עֶר אִיז פַארְבִּיטִין גִיוָוארִין וְכוּ' כַּנַּ"ל. (וָוארִין דֶער מֶענְטְשׁ פוּן דֶעם פֶערְד דָאס אִיז טַאקֶע גִיוֶוען דֶער מֶלֶךְ אַלֵיין וָואס צוּם אֶמֶת אִיז עֶר גִיוֶוען דֶער בֶּן הַשִּׁפְחָה) הָאט עֶר פַארְטְרִיבִּין זַיין חַבֶר (דְהַיינוּ דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ) אַמָאל אִיז אִים גִיקוּמֶען אוֹיף דֶער דֵיעָה אַז עֶר הָאט נִיט רֶעכְט גִיטָאן. אוּן עֶר הָאט חַרָטָה גִיהַאט וְכוּ'. פְלֶעגְט אִים קוּמֶען אִין זִין אַלְץ חַרָטוֹת תָּמִיד אוֹיף דֶעם מַעֲשֶׂה רַע אוּן אוֹיף דֶער גְרוֹיסֶער עַוְולָה וָואס עֶר הָאט אַקֶעגִין זַיין חַבֶר גִיטָאן.

אַמָאל הָאט זִיךְ אִים גִיחָלֶמְט אַז זַיין תִּיקוּן אִיז. אַז עֶר זָאל אַוֶועק וַוארְפִין דִי מְלוּכָה. אוּן עֶר זָאל גֵיין וִוי הִין דִי אוֹיגִין וֶעלִין אִים טְרָאגִין. אוּן דֶערְמִיט וֶועט עֶר פַאר רֶעכְטִין זַיין חֵטְא. הָאט עֶר דָאס נִיט גִיוָואלְט טָאן. נָאר סֶע פְלֶעגִין אִים מְבַלְבֵּל זַיין תָּמִיד דִי דָאזִיגֶע חַלוֹמוֹת. אַז עֶר זָאל אַזוֹי טָאן. בִּיז סֶע אִיז בַּיי אִים גִיבְּלִיבְּן אִין דֶער דֵיעָה אַז עֶר זָאל אַזוֹי טָאן. אוּן עֶר הָאט אַוֶועק גִיוָוארְפִין דִי מְלוּכָה. אוּן אִיז גִיגַאנְגֶען וִוי עֶר אִיז גִיגַאנְגֶען בִּיז עֶר אִיז אַהֶער גִיקוּמֶען. אוּן הַיינְט זָאל עֶר זַיין אַ קְנֶעכְט. אוּן דֶער הֶערְט דָאס אַלְץ אוּן שְׁוַוייגְט (דְהַיינוּ דֶער אֶמֶתִיר בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר הָאט גִיטְרִיבְּן בְּהֵמוֹת. הָאט דָאס אַלְץ אוֹיס גִיהֶערְט וָואס דֶער דֶערְצֵיילְט אִים אַלְץ) אוּן עֶר הָאט זִיךְ גִיטְרַאכְט. אִיךְ וֶועל שׁוֹין וִויסִין וִוי אַזוֹי זִיךְ צוּ פִירִין מִיט דִיר.

בַּיי נַאכְט אִיז אָנְגִיקוּמֶען דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד אוּן הָאט זֵיי גִיגִיבְּן עֶסִין אוּן טְרִינְקֶען. אוּן זֵיי הָאבִּין דָארְט אִיבֶּער גִינֶעכְטִיגְט. אַקֶעגִין טָאג הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט דָאס גְרוֹיסֶע גִילֶעכְטֶער (הַנַּ"ל) בִּיז אַלֶע בֵּיימֶער הָאבִּין גִיצִיטֶערְט. סֶע הָאט גִיבְּרָאכִין אַלֶע בֵּיימֶער (דָאס קוֹל פוּן דֶעם גִילֶעכְטֶער) הָאט עֶר אִים אָנְגִירֶעט (דְהַיינוּ דֶער קְנֶעכְט הָאט אָנְגִירֶעט דֶעם אֶמֶתִין בֶּן מֶלֶךְ וָואס עֶר אִיז זַיין הַאר) אַז עֶר זָאל פְרֶעגִין דֶעם מֶענְשְׁן פוּן דֶעם וַואלְד. וָואס דָאס אִיז. הָאט עֶר אִים גִיפְרֶעגְט. וָואס אִיז דָאס אַזוֹי אַ גְרוֹיס גִילֶעכְטֶער נָאנְט צוּ טָאג. הָאט עֶר אִים גִיעֶנְפֶערְט. דָאס לַאכְט דֶער טָאג אוֹיס דֶער נַאכְט. וָוארִין דִי נַאכְט פְרֶעגְט דֶעם טָאג. פַארְוָואס אַז דוּ קוּמְסְט. הָאבּ אִיךְ קֵיין נָאמֶען נִיט. טוּט דֶער טָאג אַ גְרוֹיס גִילֶעכְטֶער. אוּן דֶערְנָאךְ וֶוערְט טָאג. אוּן דָאס אִיז דָאס גִילֶעכְטֶער וָואס מֶע הֶערְט נָאנְט צוּ טָאג. אִיז דָאס בַּיי אִים אַ גְרוֹיס וִוינְדֶער גִיוֶוען. וָוארִין דָאס אִיז עֶפֶּעס אַ וִוילְדֶע זַאךְ. אַז דֶער טָאג לַאכְט אוֹיס דֶער נַאכְט (פְרֶעגִין וַוייטֶער הָאט עֶר שׁוֹין נִיט גִיקֶענְט. אַז יֶענֶער עֶנְפֶערְט אַזוֹי אַ לָשׁוֹן).

אִין דֶער פְרִיא אִיז וִוידֶער דֶער מֶענְשׁ פוּן דֶעם וַואלְד אַוֶועק גִיגַאנְגֶען. אוּן זֵיי הָאבִּין דָארְט גִיגֶעסִין אוּן גִיטְרִינְקֶען. בַּיינַאכְט אִיז עֶר וִוידֶער גִיקוּמֶען. אוּן זֵיי הָאבִּין גִיגֶעסִין אוּן גִיטְרוּנְקֶען אוּן הָאבִּין גִינֶעכְטִיגְט דָארְט. בַּיינַאכְט הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט. דָאס קוֹל פוּן דִי חַיוֹת. וִוי זֵיי הָאבִּין אַלֶע גִישְׁרִיגְן אוּן גִיבְּרוּמְט מִיט וִוילְדֶע קוֹלוֹת. דֶער לֵייבּ הָאט גִישְׁרִיגְן. אוּן דֶער לֶעמְפֶּערְט הָאט גִיבְּרוּמְט מִיט אֵיין אַנְדֶער קוֹל. אוּן אַזוֹי דִי אִיבְּרִיקֶע חַיוֹת. הָאט אִיטְלִיכֶע חַיָה מִיט אֵיין אַנְדֶער קוֹל גִיבְּרוּמְט. אוּן דִי עוֹפוֹת הָאבִּין גִישְׁוִוישְׁטְשִׁיט אוּן גִיקְנַאקְט. אוּן אַזוֹי אַלֶע הָאבִּין גִיבְּרוּמְט מִיט וִוילְדֶע קוֹלוֹת. אוּן אִין דֶער תְּחִילָה. זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר דֶערְשְׁרָאקִין גִיוָוארִין. הָאבִּין זֵיי זִיךְ נִיט רֶעכְט צוּגִיהֶערְט צוּם קוֹל מַחְמַת פַּחַד. דֶערְנָאךְ הָאבִּין זֵיי צוּ גִיבּוֹיגִין דִי אוֹיעֶרִין אוּן הָאבִּין זִיךְ צוּ גִיהֶערְט. הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט. אַז דָאס אִיז אֵיין קוֹל פוּן אַ נִיגוּן זֵי זִינְגֶען זֵייעֶר אַ וואוֹילִין נִיגוּן וָואס סֶע אִיז אַ וִוילְד חִידוּשׁ. הָאבִּין זֵיי זִיךְ נָאךְ מֶער צוּגִיהֶערְט. הָאבִּין זֵיי גִיהֶערְט. אַז סֶע אִיז אַ וִוילְד וואוֹילֶער נִיגוּן וָואס סֶע אִיז זֵייעֶר אֵיין וִוילְד חִידוּשׁ. וָואס סֶע אִיז אַ וִוילְד גְרוֹיסֶער תַּעֲנוּג דָאס צוּ הֶערִין. וָואס אַלֶע תַּעֲנוּגִים פוּן דֶער וֶועלְט זֶענֶען אַלֶע גָאר נִישְׁט. אוּן טְרֶעפִין גָאר נִיט אָן. אַקֶעגִין דֶעם וִוילְד גְרוֹיסִין תַּעֲנוּג וָואס מֶע הָאט אַז מֶע הֶערְט דֶעם וִוינְדֶערְלִיכְן נִיגוּן. הָאבִּין זֵיי צְוִוישִׁין זִיךְ גִישְׁמוּסְט אַז זֵיי וֶועלִין שׁוֹין דָא בְּלַייבִּין וָוארִין זֵיי הָאבִּין דָא צוּ עֶסִין אוּן צוּ טְרִינְקֶען. אוּן הָאבִּין דָא אַזוֹי אֵיין תַּעֲנוּג וָואס עֶר אִיז אַזוֹי אַ חִידוּשׁ. וָואס אַלִירְלֵיי תַּעֲנוּגִים פוּן דֶער וֶועלְט וֶוערִין גָאר בָּטְל אַקֶעגִין דֶעם תַּעֲנוּג.

הערות שוליים[רעדאַקטירן]