מאירקע מײַן זון

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

\relative g' {
 \key e \minor
 \time 4/4
 \autoBeamOff
 g8. e16 e8 e e2 bes'8. g16 g8 g g2 e'8. e,16 e8 e e4.
 e8 \times 2/3 {a a a} \times 2/3 {g e fis} g4. e8 \times 2/3 {a a a} \times 2/3 {g e fis} g4.
 g16 g c c8 b16 c8. b16 c8.([ b16] c[ b]) a8 \time 3/4 a a a4.
 a16 a \time 4/4 b b8 a16 b8. a16 b8.([ a16] b[ a]) g8 \time 3/4 g g g4.
 g16 g \time 4/4 a a8 g16 a8. g16 a8.([ g16] a[ g]) e8 e([ c' b)] a g( e4.)
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 מ -- איר -- קע מײַן זון,
 מ -- איר -- קע מײַן זון, מ -- איר -- קע מײַן זון!
 צי װײֵס -- טו פֿאַר װע -- מען דו שטײֵסט?
 צי װײֵס -- טו פֿאַר װע -- מען דו שטײֵסט?
 לִ -- פֿנֵי מֵ -- לך מַל -- כֵי הַמ -- לָ -- כים, טאַ -- טע -- ניו.
 לִ -- פֿנֵי מֵ -- לך מַל -- כֵי הַמ -- לָ -- כים, טאַ -- טע -- ניו.
 לִ -- פֿנֵי מֵ -- לך מַל -- כֵי הַמ -- לָ -- כים, טאַ -- טע -- ניו.
 }

מאירקע מײַן זון, מאירקע מײַן זון!
צי װײֵסטו פֿאַר װעמען דו שטײֵסט?
לִפֿנֵי מֵלך מַלכֵי הַמלָכים, טאַטעניו.

מאירקע מײַן זון!
װאָס װעסטו אױסבעטען בײַ אים?
בָנֵי, חַיֵי מְזוֹנֵי, טאַטעניו.

מאירקע מײַן זון!
אױף װאָס דאַרפֿסטו בָנֵי?
בָנים עוֹמקים בַתּוֹרה, טאַטעניו.

מאירקע מײַן זון!
אױף װאָס דאַרפֿסטו חַיֵי?
כָּל הַחַיים יוֹדוּךָ, טאַטעניו.

מאירקע מײַן זון!
אױף װאָס דאַרפֿסטו מְזוֹנֵי?
וְאָכַלתָּ וְשָׂבֿעתָּ וּבֿרַכתָּ, טאַטעניו.

מאירקע מײַן זון!
צי װײֵסטו װער דו ביסט?
הִנְני הֶעָני מִמַעַשׂ, טאַטעניו.