לדלג לתוכן

וואו זאל איך הין

פֿון װיקיביבליאָטעק

אַ ליד פון אַנאָנימען מחבר, 14טן יאָרהונדערט

וואו זאל איך הין וואו זאל איך הער וואו זאל איך

מיכש הין קירן: איך בינש איין צינט מיין הערץ

דאש ברענט. איך קוינש ניט פרֵילך ווערן:

דא שפֿט דיא הערץ אליר ליבשט מיין·

‫דיא איך האב אויף דיזר עֵרדן‬