לדלג לתוכן

דער אינטערנאַציאָנאַל

פֿון װיקיביבליאָטעק

ייִדישע פֿאָלקסלידער. צונויפֿגעשטעלט - משה בערעגאָווסקי (1892-1961) און איציק (יצחק) פעפער, קיעוו 1938.


דער אינטערנאַציאָנאַל

שטייט אויף, איר אַלע, ווער ווי שקלאַפֿן,
אין הונגער לעבן מוז, אין נויט!
דער גײַסט, ער קאָכט, ער רופֿט צו וואָפֿן,
אין שלאַכט אונדז פֿירן איז ער גרייט.
די וועלט פֿון גוואַלדטאַטן און ליידן
צעשטערן וועלן מיר, און דאַן-
פֿון פֿרײַהייט, גלײַכהייט אַ גן־עדן
באַשאַפֿן וועט דער אַרבעטסמאַן.

צוזונג:
דאָס וועט זײַן שוין דער לעצטער
און ענטשידענער שטרײַט
מיט דעם אינטערנאַציאָנאַל
שטייט אויף, איר אַרבעטסלײַט.

ניין, קיינער וועט אונדז ניט באַפֿרײַען
ניט גאָט אַליין און ניט קיין העלד,
מיט אונדזער אייגענעם כלי־זין
דערלייזונג ברענגען מיר דער וועלט.
די גרויסע שטורעם־טעג זיי וועלן
נאָר פֿאַר טיראַנען שרעקלעך זײַן,
זיי קאָנען אָבער ניט פֿאַרשטעלן
פֿון אונדז די העלע זונענ־שײַן.

(צוזונג)

דער אַרבעטסמאַן וועט זײַן ממשלה
פֿאַרשפרייטן אויף דער גאַנצער ערד,
און פאַראַזיטן די מפלה
באַקומען וועלן פֿון זײַן שווערד.
אַראָפ דעם יאָך! גענוג געליטן,
גענוג פֿאַרגאָסן בלוט און שווייס!
צעבלאָזט דעם פֿײַער, לאָמיר שמידן,
כל־זמן דאָס אײַזן איז נאָך הייס!

(צוזונג)

Der Internatsyonal

[רעדאַקטירן]
Shteyt oyf, ir ale, ver vi shklafn,
In hunger lebn muz, in noyt!
Der gayst-- er kokht, er ruft tsu vofn
in shlakht undz firn iz er greyt.
Di velt fun gvaldtatn un leydn
Tseshtern veln mir, un dan
Fun frayheyt, glaykhheyt a Gan-Eydn
Bashafn vet der arbetsman.
Dos vet zayn shoyn der letster
un entshidener shtrayt;
Mit dem Internatsyonal
shteyt oyf, ir arbetslayt!
Neyn, keyner vet undz nit bafrayen:
nit Got aleyn un nit keyn held--
Mit undzer eygenem kley-zayen
derleyzung brengen mir der velt.
Di groyse shturem-teg zey veln
nor far tiranen shreklekh zayn;
Zey konen ober nit farshteln
fun undz di hele zunen-shayn.
Dos vet zayn shoyn der letster
un entshidener shtrayt;
Mit dem Internatsyonal
shteyt oyf, ir arbetslayt!
Der arbetsman vet zayn memshole
farshpreytn oyf der gantser erd,
Un parazitn di mapole
bakumen veln fun zayn shverd.
Arop dem yokh! Genug gelitn,
genug fargosn blut un shveys!
Tseblozt dem fayer, lomir shmidn
kol-zman dos ayzn iz nokh heys!
Dos vet zayn shoyn der letster
un entshidener shtrayt;
Mit dem Internatsyonal
shteyt oyf, ir arbetslayt!