דאס ליד פון דער גאלדענער פאווע

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פון איציק מאַנגער איציק מאנגער 1901–1969. מוזיק פון דוב זאלצער


דאס ליד פון דער גאלדענער פאווע

איז די גאָלדענע פאַווע געפֿלויגן אַוועק
קיין מזרח זוכן די "נעכטיקע טעג",
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי;

פֿליט זי און פֿליט ביז זי טרעפֿט אין די בערג,
אויף אַ ווייסער שקאפע אַן אלטן טערק,
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי;

טוט אים די גאָלדענע פאַווע אַ פֿרעג:
"צי האָסטו געזען די נעכטיקע טעג?"
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי?

פֿאַרקנייטשט דער טערק דעם שטערן און קלערט:
די נעכטיקע טעג נישט געזען, נישט געהערט,
און אַ צי די לייצעס, און "וויאָ" צום פֿערד,
און ס'קלינגט אין בערג זיין כאַ-כאַ-כאַ-כאַ,
אַ גאָלדענער פֿויגל און אַ נאַר אַזאַ!

איז געפֿלויגן די גאָלדענע פאַווע אַוועק,
קיין צפֿון זוכן די "נעכטיקע טעג"
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי;

טרעפֿט זי אַ פֿישער ביים ברעג פֿון ים,
שפרייט אויס זיין נעץ און זינגט צום גראַם,
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי;

טוט אים די גאָלדענע פאַווע אַ פֿרעג:
"צי האָסטו געזען די נעכטיקע טעג?
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-ל?;

פֿאַרקנייטשט דער פֿישער דעם שטערן און קלערט:
די נעכטיקע טעג נישט געזען, נישט געהערט;
די נעכטיקע טעג נישט געזען, נישט געהערט;
און פֿאַרענדיקט זיין ליד מיט טראַ-לאַ-לאַ-לאַ,
אַ גאָלדענער פֿויגל און אַ נאַר אַזאַ!

איז געפֿלויגן די גאָלדענע פאַווע אַוועק,
קיין דרום זוכן די נעטיקע טעג,
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי;

טרעפֿט זי אַ נעגער אים מיטן פֿעלד,
פֿאַרריכטן מיט שטרויגאָלד זיין אָרעם געצעלט,
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי;

טוט אים די גאָלדענע פאַווע אַ פֿרעג:
צי האָסאו געזען די נעכטיקע טעג?
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי?

פֿאַרטשירעט דער נעגער די ווייסע ציין,
אַ שמייכל אַזאַ, וואָס איז מלא-חן,
אַ שמייכל אַזאַ, וואָס איז מלא-חן,
און ער ענטפערט גאָרנישט, ער זאָגט נאָר "האַ?"

אַ גאָלדענער פֿויגל און אַ נאַר אַזאַ!
איז געפֿלויגן די גאָלדענע פאַווע אַוועק,
קיין מערב זוכן די נעכטיקע טעג,
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי;

טרעפֿט זי אַ פֿרוי אין שוואַרץ, וואָס קניט,
נעבען אַ קבר, דערשלאָגן און מיד,
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי;

פֿרעגט גאָרנישט די פאַווע, זי וייסט אַליין,
אַז די פֿרוי אין שוואַרץ, וואָס שפרייט איר געוויין,
איבערן קבר, ביים ראַנד פון וועג,
איז די אלמנה פֿון די נעכטיקע טעג:
טרי-לי, טראַ-לאַ, טרי-לי.