אלע קאניוגאציעס פון וויסן - זמני ההטיות של וויסן

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

צוריק צו צייטווערטער - חזרה לפעלים


דאס צייטווארט וויסן - הפועל וויסן


דער צייטווארט ווארט-ווארצל - שורש הפועל דער צייטווארט אינפיניטיוו - מקור הפועל, צורת הפועל בלי הטיות
ווייס
וויסן


קעגנווארט - זמן הוה
איך ווייס - אני יודע
דו ווייסט - אתה יודע
ער, זי, ווייסט - הוא/היא, יודע/ת
עס, מען, ווייסט - יודע/ים
מיר ווייסן - אנחנו יודעים
איר ווייסט - אתם, אתן, יודעים
זיי ווייסן - הם, הן, יודעים


פארגאנגענהייט - זמן עבר
איך האב געגעוואוסט - אני ידעתי
דו האסט געגעוואוסט - אתה ידעת
ער, זי, האט געגעוואוסט - הוא/היא, ידע/ה
עס, מען, האט געגעוואוסט - היא ידע/ו
מיר האבן געגעוואוסט - אנחנו ידענו
איר האט געגעוואוסט - אתם, אתן, ידעתם
זיי האבן געגעוואוסט - הם, הן, ידעתם


צוקונפט - זמן עתיד
איך וועל וויסן - אני אדע
דו וועסט וויסן - אתה תדע
ער, זי, וועט וויסן - הוא/היא, ידע/תדע
עס, מען, וועט וויסן - ידע/ו
מיר וועלן וויסן - אנחנו נדע
איר וועט וויסן - אתם, אתן, תדעו
זיי וועלן וויסן - הם, הן, ידעו