איר קליינע ליכטעטלעך

פֿון װיקיביבליאָטעק
שפּרינג צו: נאַוויגאַציע, זוך

פון מאריס ראזענפעלד 1862-1923


אָ איר קליינע ליכטעלעך,
איר דערציילט געשיכטעלעך,
מעשׂהלעך אָן אַ צאָל: (2 מאל)
איר דערציילט פֿון בלוטיקייט,
בריהשאַפֿט און מוטיקייט
וווּנדער פֿון אַמאָל! (2 מאל)

ווען איך זע אײַך שמינקלענדיק,
קומט אַ חלום פֿינקלענדיק,
רעדט אַן אַלטער טרוים: (2 מאל)
- ייד, דו האָסט געקריגט אַ מאָל,
- ייד, דו האָסט געזיגט אַ מאָל,
גאָט, דאָס גלויבט זיך קוים! (2 מאל)

אָ, איר קליינע ליכטעלעך!
אײַערע געשיכטעלעך
וועקן אויף מײַן פּײַן; (2 מאל)
טיף אין האַרץ באַוועגט עס זיך
און מיט טרערן פֿרעגט עס זיך:
וואָס וועט איצטער זײַן?.. (2 מאל)

הערן דאס ליד מאריס
גיב א קוק נאך אין זמרשת