אחד מי יודע

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ווער קען וויסען, ווער קען טרעפן[רעדאַקטירן]

(אחד מי יודע ביידיש)


1. ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס איינס באדייט,
וואס איינס באדייט?
איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער.


2. ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס צוויי באדייט,
וואס צוויי באדייט?
צווי זיינען די לוחת,
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער.


3. ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס דריי באדייט,
וואס דריי באדייט?
דריי זיינען די אבות,
צווי זיינען די לוחת,
און איינער איס דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער.


4. ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס פיר באדייט,
וואס פיר באדייט?
פיר זיינען די אימהות,
דריי זיינען די אבות,
צווי זייען די לוחת,
און איינער איס דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער.


5. ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס פינף באדייט,
וואס פינף באדייט?
פינף חוּמשי תורה,
פיר זיינען די אמהות,
[...]
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער.


6. ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס זעקס באדייט,
וואס זעקס באדייט?
זעקס סדרי מִשנָה,
פינף חומשי תוֹרָה,
פיר זיינען די אימהות,
[...]
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער.


7. וֶער קֶען ויסֶען, וֶער קֶען טרֶעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס זיבן באדייט,
וואס זיבן באדייט?
זיבן איז שבת,
זעקס סדרי מִשנָה,
פינף חוּמשי תוֹרָה,
[...]
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער


8. וֶער קֶען ויסֶען, וֶער קֶען טרֶעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסען, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס אכט באדייט,
וואס אכט באדייט?
אַכט טאג פון דער מילה,
זיבן איז שבת,
זעקס סדרי מִשנָה,
פינף חוּמשי תוֹרָה,
פיר זיינען די אמהות,
דריי זיינען די אבות,
צויי זיינען די לוחת,
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער


9. וֶער קֶען ויסֶען, וֶער קֶען טרֶעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס ניין באדייט,
וואס ניין באדייט?
ניין זיינען די טראגן,
אַכט טאג פון דער מילה,
זיבן איז שבת,
[...]
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער


10. וֶער קֶען ויסֶען, וֶער קֶען טרֶעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס צען באדייט,
וואס צען באדייט?
צען זיינען עשרת הדיברות,
ניין זיינען די טראגן,
אַכט טאג פון דער מילה,
[...]
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער


11. וֶער קֶען ויסֶען, וֶער קֶען טרֶעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס עלף באדייט,
וואס עלף באדייט?
עלף זיינען די שטערן,
צען זיינען עשרת הדיברות,
ניין זיינען די טראגן,
[...]
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער


12. וֶער קֶען ויסֶען, וֶער קֶען טרֶעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס צוועלף באדייט,
וואס צוועלף באדייט?
צוועלף זיינען דִי שבטים,
עלף זיינען די שטערן,
[...]
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער


13. ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן

הי! הַא! יַאם-פי-דַא-דים-דַאם
ווער קען וויסן, ווער קען טרעפן
(אן אנדער ווערסיע:
מה נאמר ומה נדבר אוי, וויי, טאַטע זיסער,
וואָס זאָלן מיר זאָגן און וואָס זאָלן מיר ריידן)
וואס דרייצן באדייט,
וואס דרייצן באדייט?
דרייצן זיינען די מידות ,
צוועלף זיינען דִי שבטים,
עלף זיינען די שטערן,
צען זיינען עשרת הדיברות,
ניין זיינען די טראגן,
אַכט טאג פון דער מילה,
זיבן איז שבת,
זעקס סדרי מִשנָה,
פינף חוּמשי תוֹרָה,
פיר זיינען די אמהות,
דריי זיינען די אבות,
צויי זיינען די לוחת,
און איינער איז דער גאט
אונז גאט איז איינער
און וייטער קיינער.