אַלטע ווערטער

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שמואל האלקין 1897 – 1960 תרנ"ז – תש"כ. שמואל האלקין, געבוירן: רוסלאנד. גשטארבן: רוסלאנד.


אַלטע ווערטער


אַלטע, אָפּגעלעבטע ווערטער,

כּישוף, גורל און באַשערטע,

רוף אָן, מלאך – וועט מען לאַכן,

לאַכן פֿון די אַלטע זאַכן.


נאָר אויב ווילסט דעם אמת וויסן –

וועט אַמאָל אונדז שטאַרק פֿאַרדריסן,

וואָס מיר האָבן אין די יאָרן

זייער חן און מיין פֿאַרלאָרן.


טרעפֿט אַמאָל – אין רייד פֿאַרפֿעלט אונדז

גראָד דאָס וואָרט, דאָס וואָרט דאָס זעלטנס,

וואָס עס שטייט זיך פֿונדערווײַטנס,

קוקט אַלץ: ווער וועט אים פֿאַרבײַטן.


און פֿאַרנעמען נעמט דאָס וואָרט

ווייניק צײַט און ווייניק אָרט.


אָט, למשל, לאָמיר נעמען

אָט אַזעלכע אַלטע נעמען:

גאָט, און גנאָד, און גליק, און זײַן . . .

וואָס־זשע קאָן נאָך גרינגער זײַן?

אין איין שורה אויסגעשטעלט

גאָר דאָס בעסטע אויף דער וועלט –

גאָר דאָס שענסטע, וואָס אונדז פֿעלט.מקורות[רעדאַקטירן]

אַלטע ווערטער