מאמע לשון

פֿון װיקיביבליאָטעק
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משה נאַדיר (1943-1885)


"מאַמע-לשון"

נײן, איך בין קײן קרוב ניט
פון כּהנים און נביאים:
מײן שפּראַך האָט שװער געהאָרעװעט
אין פישגעסל פון װין.

מײן ליד -- עס טראָגט קײן גלעקלעך ניט,
קײן שליפעס (= שלייקעס) און קײן קרײגן
איך טראָג אין פּראָסטע פּעקלעך מיט
מײן מאַמעדיק פאַרמעגן.

איך שרײב מיט שטיקער לופט אױף טאָג
און קלאָר װי אַ גוט-מאָרגן,
און װער עס דאַרף, און װער עס װיל --
זאָל קומען און זאָל באָרגן.