ווערסיע

שפּרינג צו: נאַוויגאַציע, זוכן

מעדיעוויקי ליצענץ

אינסטאַלירט ווייכוואַרג

כתובות של נקודות כניסה

אינסטאלירטע פארברייטערונגען

פארזער פארברייטערן טאַגן

<categorytree>, <charinsert>, <dynamicpagelist>, <gallery>, <hiero>, <imagemap>, <inputbox>, <math>, <nowiki>, <pagelist>, <pages>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata> און <timeline>

מבנים של פונקציות מפענח

anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, lst, lstx, namespace, namespacee, namespacenumber, noexternallanglinks, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, numberofviews, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, property, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, target, time, timel, titleparts, uc, ucfirst און urlencode visited from 67.202.56.112