ווערסיע

שפּרינג צו: נאַוויגאַציע, זוכן

מעדיעוויקי ליצענץ

אינסטאַלירט ווייכוואַרג

כתובות של נקודות כניסה

אינסטאלירטע באניצער־אייבערפלאכן

אינסטאלירטע פארברייטערונגען

פארזער פארברייטערן טאַגן

<categorytree>, <charinsert>, <dynamicpagelist>, <gallery>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <math>, <nowiki>, <pagelist>, <pagequality>, <pages>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata> און <timeline>

מבנים של פונקציות מפענח

anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, lst, lstx, namespace, namespacee, namespacenumber, noexternallanglinks, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, property, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, target, time, timel, titleparts, uc, ucfirst און urlencode visited from 54.237.38.30